Laat jou geloof oorgaan in werke!

Leitourgia is die groep wat seker maak dat die erediens ‘n plek is waar mense die lewende Here Jesus kan ontmoet. Dit sluit in preekbeplanning, musiek, tegnies en klank, video-uitsending, dekor en liturgiese ruimte en meer. Hieronder val ook die diens van gebede.

Kontak: Ds. Kobus Stapelberg                                           jpmstapelberg@gmail.com  |  076 164 0548

Koinonia is die gemeenskap onder gelowiges. Dit is die saam-wees funksie van die gemeente wat so belangrik is in ‘n wêreld waar eensaamheid so algemeen is. Dit is ook deur koinonia dat buitestaanders familie word. Koinonia wil sorg dat mense welkom voel, raakgesien voel, geliefd voel.

Kontak: Oudl. Lida van Onselen                                                                        kleinvlei70@gmail.com  |  083 962 2417

Diakonia is die Omgee-bediening. Dit is ‘n bediening wat graag aan mense menswaardigheid wil bedien omdat God waarde aan mense heg. Dié speelveld is wyd, maar ondervang bv. kospakkies, siekebesoeke, sopkombuis, noodverligting en klerebank. 

Kontak: Oudl. Marquerite Strydom                              marquerite@ekwip.co.za | 082 323 7100

Bejaardes: Ds. Kobus Bohnen                                            jbohnen@igen.co.za  |  082 440 3613                      

Marturia is om ons geloof teenoor ander te bely. Om ander van Jesus te vertel en saam oor Hom te dink. Dit sluit in ons kategese-programme, evangelie-bediening en ook kleingroepe. As jy wil deel wees van ‘n kleingroep, maak hier kontak.

Kontak: Ds. Tiaan Müller                                      mullertiaanteacher@gmail.com  |  078 532 1436  

Eiendomme: Oudl. Tonie Scholtz  – 082 520 8285

Fondse en finansies: Oudl. Gert Steyn  – 082 324 1986

Feeskomitee: Mev. Chalise du Plessis  – 066 247 5827