Wie is ons en wat glo ons?

Ons glo...

Ons is ‘n gereformeerde kerk. Dit wil sê ons glo dat ons van ons sonde en ellende gered word uit GENADE alleen deur die volmaakte werk van CHRISTUS aan die kruis alleen. Ons verkry hierdie redding deur GELOOF alleen. Dit leer ons deur die spesifieke openbaring van die BYBEL alleen, wat ons voortdurend bly bestudeer om seker te maak dat ons getrou bly aan die ware evangelie. Dit alles strek tot die eer van die drie-enige GOD alleen!

‘n Dieper studie van ons gereformeerde beginsels kan gemaak word uit die geloofsbelydenisse en belydenisskrifte wat ons kerk uit haar ryke geskiedenis saamdra.

'n Brokkie geskiedenis

Die mense van ons kontrei, van die Tsitsikamma tot by die Gamtoos-rivier, was almal tot 1849 lidmate van die NG Gemeente Uitenhage en hulle was ongeveer elke drie maande bedien in die ou kerkie op Kerkplaas (die murasie staan nog op ‘n plaas in die Suurveld).

By 1848 se ringsitting moes Ds.Alexander Smith egter in sy gemeenteverslag bekend maak dat die inwoners duskant die Gamtoos-Rivier die behoefte gehad het om ‘n afsonderlike gemeente te wees. Hy kon ook die goeie nuus meedeel dat Mnr. M.G. Human ongeveer 600morg van sy plaas, Rheboksfontein, beskikbaar gestel vir die oprigting van ‘n kerk en ‘n pastorie. Dié voorstel is met algemene stemme aangeneem.

Die kerkraadslede wat deur die ring voorgestel is, is op 17 Februarie 1849 aan die gemeente voorgestel en op 19 Feb kon die eerste kerkraadsvergadering gehou word. Die eerste kerkgebou op die dorp is op 31 Aug 1851 ingewy, en die huidige kerkgebou is in 1953 opgerig in sy plek.

Die gemeente het alreeds drie groot oorloë gesien kom en gaan, motorkarre, telefone, maanlandings en die internet ook. Wie weet wat wag vir ons in die toekoms!?

HUMANSDORP - E.J. Gerryts

Meer as honderd-en-dertig jaar geleë
Het M.G. Human die grond gegee
Aan die N.G. Kerk vir ‘n heiligdom;
So het Humansdorp in aansyn gekom.
Dit het snel sy oorspronklike kern ontgroei
en belewe nogsteeds bestendige bloei.
Die gemeenskapslewe, die skole, die kerk,
en die sakewêreld floreer ewe sterk.
Hoe die boere presteer, wat hul teel en verbou,
Word duidelik weerspieël op die jaarlikse skou.
Humansdorp se gewildheid het al wyer gekring
en vreemdes al meer en meer nader gebring.
By elk van die dogtersdorpe aan die kus,
daar kan die vermoeides ook heerlik kom rus.
As saaiheid ervaar word in binneste kring
is daar altyd ‘n wond wat verand’ring kan bring.
Humansdorpers is wel nie sonder klagte,
Hoogwaardiges self het soms slaaplose nagte;
en al sal jy wel elders iets beters kan kry,
is dit tog maar dié dorp waar jy baie lekker bly.